Kabuto Yakushi (薬師カブト)


Kabuto Yakushi | Rei do Modo Sábio das Cobras #3 Kabuto20


Databooks :Base | Semi Kabu-Cobra


Moguragakure no Jutsu :Shikon no Jutsu :In'yu Shoumestu :Shousen no Jutsu :Nehan Shouja no Jutsu :Kakuremino no Jutsu :Kabu-Cobra


Kuchiyose. Edo Tensei :Sen'ei Jashu :Sen'ei Tajashu :Jagei Jubaku :Rashomon :Sennin Mōdo


DNA :Senpou . Hakugeki no Jutsu :Senpo . Muki Tensei :Suiton. Suiryuudan no Jutsu e Suiton. Daibakufu no Jutsu :A qualidade e idioma varia, mas é isso rs.