Fórum NS Animes - Layout versão BETA

Amigos 1 à 20 para 106

 1. avatar
  Habilidades ou Técnica(s) favorita(s) : Rasegan, Gedou • Rinne Tensei no Jutsu, Jikuukan Ninjutsu, Hiraishin no Jutsu, Hokage Shiki Jijun Jutsu • Kakuan Nitten Suishu, Susano'o ...
  Grupos: Otakus
  Rank: Otaku Estrela
 2. avatar
  Habilidades ou Técnica(s) favorita(s) : Susano'o, Tsukyoumi , Rasen-Shuriken, Oiroke no Jutsu , Kage Mane no Jutsu, Konoha Dai Senppu, Gura Gura no Mi, Pika Pika no Mi, Nikyu Nikyu no Mi, Yami Yami no Mi, Lullaby no Jutsu, Nirvana no Jutsu, Metamo-chan no Jutsu, Lucy Suprema no Jutsuu, Death Note no Jutsu...
  Grupos: Otakus
  Rank: Senpai
 3. avatar
  Habilidades ou Técnica(s) favorita(s) : Sepo: Choo Bijuu Rasen Shuriken
  Grupos: Otakus
  Rank: Iniciante
 4. avatar
  Habilidades ou Técnica(s) favorita(s) : Oukashou e Byakugou.
  Grupos: Otakus
  Rank: Otaku de Elite
 5. avatar
  Habilidades ou Técnica(s) favorita(s) : Limbo - The World
  Grupos: Otomes
  Rank: Otaku Novato
 6. avatar
  Habilidades ou Técnica(s) favorita(s) : A habilidade da Yumikins em ter roubado meu coração.
  Grupos: Otakus, Otomes
  Rank: Mestre do Dojo
 7. avatar
  Habilidades ou Técnica(s) favorita(s) : UNLIMITED LOST WORKS
  Grupos: Membros Lendários, Otakus
  Rank: Mestre do Dojo
 8. avatar
  Habilidades ou Técnica(s) favorita(s) : Chibaku Tensei, Banshou Ten'nin e Bijuudama.
  Grupos: Otakus
  Rank: Otaku Superior
 9. avatar
  Habilidades ou Técnica(s) favorita(s) : Rasenshiriken, jutsu medicinal, Edo tensei. Shinra tensei, Chibaku tensei e Byakugou no Jutsu
  Grupos: Otakus
  Rank: Sensei
 10. avatar
  Habilidades ou Técnica(s) favorita(s) : Byakugo no Jutsu
  Grupos: Otomes
  Rank: Iniciante
 11. avatar
  Chicle (conectado)
  Habilidades ou Técnica(s) favorita(s) : Muitas
  Grupos: Otakus
  Rank: Mestre Senpai
 12. avatar
  Habilidades ou Técnica(s) favorita(s) : edo-tensei
  Grupos: Otakus
  Rank: Visitante
 13. Habilidades ou Técnica(s) favorita(s) : izanagi
  Grupos: Otakus
  Rank: Otaku de Elite
 14. avatar
  Habilidades ou Técnica(s) favorita(s) : Okasho , Byakugou , Rasengan , Chidori , Kamui , Amaterasu , kiri kiri mai.
  Grupos: Otakus
  Rank: Otaku
 15. avatar
  Habilidades ou Técnica(s) favorita(s) : Hiraishin no jutsu, Jinton, Limbo Hengoku , Fuuton , Edo Tensei, Suika no jutsu e Kirigakure no juts.
  Grupos: Otakus
  Rank: Senpai Estrela
 16. avatar
  Habilidades ou Técnica(s) favorita(s) : Amaterasu, Susano'o, Kirin.
  Grupos: Otakus
  Rank: Mestre Senpai
 17. avatar
  Habilidades ou Técnica(s) favorita(s) : shira tensei c4
  Grupos: Otakus
  Rank: Senpai
 18. avatar
  Habilidades ou Técnica(s) favorita(s) : As minhas, obviamente
  Grupos: Otakus
  Rank: Senpai Estrela
 19. avatar
  Habilidades ou Técnica(s) favorita(s) : transferencia de mente
  Grupos: Otakus
  Rank: Senpai de Elite
Ellos